Skip to content
SVENSK PYSKOTERAPI

Om Oss

Svensk psykoterapi driver en privat psykoterapimottagning i centrala Malmö. Vi som arbetar här är legitimerade psykoterapeuter och psykologer med gedigen erfarenhet av psykoterapi samt av arbete med ledarskap i chefspositioner.

Vår erfarenhet innefattar arbete inom såväl offentlig som privat sektor.

Vi finns här för dig

Till oss kan du vända dig när livet känns tungt eller svårt. Det kan vara att du känner oro, ångest, nedstämdhet, dålig självkänsla, relationssvårigheter eller att du upplever att du befinner dig i kris.

Vi tar emot remiss från din vårdcentral inom ramen för Vårdval Psykoterapi
KBT - Kognitiv beteendeterapi | PDT - Psykodynamisk psykoterapi

Remiss?

Kontakta oss via 1177.se

För dig som har remiss eller har blivit ombedd av din Vårdcentral att hitta ledig tid för behandling ber vi dag att kontakta oss via 1177.se.

Här kontaktar du oss

Medarbetare

Lars-Percy Andersson

Lars-Percy Andersson

leg. psykoterapeut, beteendevetare,
ekonom

Lars-Percy har som beteendevetare och psykoterapeut arbetat med psykoterapi de senaste 10 åren bland annat på S:t Lukas mottagning i Kristianstad. Dessförinnan har han drygt 30 års erfarenhet av entreprenörskap i ledande befattningar inom organisations- och företagsutveckling, såväl nationellt som internationellt. Lars Percy Andersson är grundare och huvudägare i Svensk Psykoterapi AB.Hedvig Ekström

Hedvig Ekström

leg. psykoterapeut, socionom

Hedvig har en bred erfarenhet av att arbeta med människor, allt från psykiatrin via skola och ungdomsmottagning till psykoterapimottagning. Hon är utbildad i psykoterapi vid en integrativ utbildning i Kalifornien, USA, och tänker därmed holistiskt i sitt arbete där hon väver in flera olika perspektiv. Hedvig ser människan som en helhet där alla delar samspelar.

Medarbetare 600x375-1

Annie Bergstedt

leg. psykolog

Annie har jobbat med människor på olika sätt, främst inom barnpsykiatrin med familjer men även inom LSS och ideell verksamhet med vuxna. Hon har erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa, ätstörningar och neuropsykiatriska diagnoser. Hon tycker det är viktigt att vara nyfiken och se människan i sitt sammanhang.

Karl Jonas

Karl Jonas Ramner

leg. psykolog

Jonas är utbildad vid Lunds Universitet och har erfarenhet av psykologiskt arbete med såväl individer och familjer som personalgrupper från olika verksamhetsområden. Gällande psykodynamisk psykoterapi har Jonas vana av att behandla symtom på psykisk ohälsa av lättare grad, såsom ångest och nedstämdhet, till mer omfattande svårigheter, såsom personlighetssyndrom och psykossjukdomar.
Thomas

Thomas Nilsson

leg. psykolog

Thomas har erfarenhet av psykologiskt arbete med såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer. Han har arbetat både inom barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården med både behandlande och utredande psykologiskt arbete. Han har erfarenhet av att behandla problem av olika typer och grad, och tänker att kreativitet, öppenhet och fokus är viktiga komponenter i psykoterapi.


Katja

Katja Malmberg

leg. Psykolog (PDT), leg psykoterapeut (KBT)

Katja är leg psykolog (PDT) och leg psykoterapeut (KBT). Hon har arbetat som skolpsykolog, på mottagning för personer med ätstörning, med personer som har psykossjukdom, på vårdcentral och med psykoterapi.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag finna henne där hon är och börja just där”  (Sören Kierkegaard, 1813)

Medarbetare 600x375 (1)

Elena Erichsen

leg. Psykolog (KBT)

Jag är en legitimerad psykolog med inriktning KBT, utbildat i kognitiv beteendeterapi vid Lunds universitet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en bred terapiform där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologisk lidande. Jag har erfarenheter av arbete som klinisk psykolog med psykiatriska bedömningar, behandlingar, samt neuropsykiatriska utredningar av barn, unga vuxna och vuxna inom barn och vuxenpsykiatri. Som psykolog vill jag skapa en trygg miljö där patienter kan prata om det som känns svårt. I behandlingen kommer vi jobba tillsammans med att öka förståelse kring problematiken och hitta sätt att stärka måendet och livskvalitet. 

Medarbetare 600x375-1

Är du vår nästa medarbetare?

leg. psykolog och/eller leg. psykoterapeut

Svensk Psykoterapi växer så det knakar.  Är du leg. psykolog och/eller leg. psykoterapeut och söker en arbetsplats med med likasinnade kollegor?

Tveka inte att höra av dig!

info@svenskpsykoterapi.se