Skip to content

Från remiss till behandling

Svensk Psykoterapi har avtal med Region Skåne inom Vårdval Psykoterapi. Mottagningens psykoterapeuter och psykologer är ackrediterade behandlare i Psykodynamisk terapi (PDT) och från och med den 1 januari 2023 även kognitiv beteendeterapi (KBT).

Alla vårdcentraler i Skåne har möjlighet att remittera patienter till mottagningen.

Så funkar det

1.

Ta kontakt med läkaren på din vårdcentral och berätta om ditt problem.
Om läkaren gör bedömningen att du har behov av samtal/psykoterapi för dina besvär, skrivs en remiss.

2.

Du kan fråga din läkare om förslag på mottagning för dig.

3.

Din läkare ber dig att hitta en mottagning som har ledig tid för dig. 

4.

När du fått besked från oss att vi har ledig tid för dig kontaktar du din läkare och berättar detta så skickar läkaren remissen till oss.

5.

Vi kontaktar dig direkt när vi fått din remiss.

Har du remiss?

Kontakta oss via 1177.se

För dig som har remiss eller har blivit ombedd av din Vårdcentral att hitta ledig tid för behandling ber vi dag att kontakta oss via 1177.se.

Här kontaktar du oss

Mer om behandlingen

Behandlingen omfattar upp till 25 samtal samt påföljande uppföljningssamtal efter 3 månader. Tre månader efter ditt uppföljningsbesök har du möjlighet att få ny remiss på 25 samtal. Vid din tredje remiss är det möjligt med ny remiss efter 12 månader efter uppföljningssamtalet. Det är din läkare som bedömer ditt behov av behandling och har möjlighet att skriva en ny remiss till dig. Tillsammans med din läkare kan du hitta en behandling som passar för dig.

Vad kostar det?

Vi har avtal med Region Skåne gällande psykoterapi vilket innebär att du har möjlighet att komma till oss med en remiss från en läkare på den vårdcentral där du är listad. Du som söker psykoterapi genom vårdval psykoterapi omfattas av högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar 200 kr/gång upp till 1300 kr, därefter får du frikort.

Personer under 20 år med remiss går kostnadsfritt. Om du behöver avboka din tid så gäller avbokningsreglerna enligt Region Skånes riktlinjer dvs avbokad tid skall göras senast 24 timmar innan besök. Vid ej avbokad tid eller avbokad tid senare än 24 timmar innan bokat besök erläggs en avgift med 400 kr. 

Subventionerad psykoterapi

Om du har en privat sjukförsäkring kan du undersöka om du kan få hela eller delar av kostnaden subventionerad. I din hemförsäkringen ingår ofta kristerapi, vanligtvis 10 kostnadsfria samtal. Kontakta ditt försäkringsbolag. När du söker hjälp via ditt försäkringsbolag betalar du vanligtvis samtalskostnaden själv, men får tillbaka pengarna när du skickar in kvittona till ditt försäkringsbolag.

Vi tar emot remiss från din vårdcentral inom ramen för Vårdval Psykoterapi
KBT - Kognitiv beteendeterapi | PDT - Psykodynamisk psykoterapi